Có 1 kết quả:

lán ěr bìng

1/1

lán ěr bìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)
(2) blue-ear swine fever