Có 1 kết quả:

lán xiōng chún

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-breasted quail (Coturnix chinensis)