Có 1 kết quả:

lán yāo duǎn wěi yīng wǔ ㄌㄢˊ ㄧㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄨㄟˇ ㄧㄥ ㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-rumped parrot (Psittinus cyanurus)