Có 1 kết quả:

lán sè

1/1

lán sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blue (color)