Có 1 kết quả:

lán sè yāo jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

blue rose