Có 1 kết quả:

lán jūn

1/1

lán jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (blue-green algae)