Có 1 kết quả:

lán jūn ㄌㄢˊ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (blue-green algae)