Có 1 kết quả:

lán jīng

1/1

lán jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blue whale