Có 1 kết quả:

lán xián

1/1

lán xián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Swinhoe's pheasant (Lophura swinhoii)