Có 1 kết quả:

jì mǎ

1/1

jì mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (zoology) thrips (order Thysanoptera)
(2) thunderbug