Có 1 kết quả:

lián róng bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

lotus seed bun