Có 1 kết quả:

Cài Dōng fān

1/1

Cài Dōng fān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cai Dongfan (1877-1945), historian, author of popular general history texts up until his own time