Có 1 kết quả:

Cài Yīng wén

1/1

Cài Yīng wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tsai Ing-wen (1956-), Taiwanese DPP politician, president of the Republic of China from 2016