Có 1 kết quả:

Jiǎng Guì zhàn zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

confrontation of 1929 between Chiang Kaishek and the Guangxi warlord faction