Có 1 kết quả:

cōng lǜ

1/1

cōng lǜ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

verdant