Có 1 kết quả:

cōng huā

1/1

cōng huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chopped onion