Có 1 kết quả:

cōng huā ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

chopped onion