Có 1 kết quả:

yìn liáng

1/1

yìn liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shady and cool