Có 1 kết quả:

bì shēn chù

1/1

bì shēn chù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shelter