Có 1 kết quả:

fán wú

1/1

fán wú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 繁蕪|繁芜[fan2 wu2]