Có 1 kết quả:

fān qié

1/1

fān qié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 番茄[fan1 qie2]