Có 1 kết quả:

fán yǎn

1/1

fán yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 繁衍[fan2 yan3]

Một số bài thơ có sử dụng