Có 1 kết quả:

Jiāo lǐng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jiaoling county in Meizhou 梅州, Guangdong