Có 1 kết quả:

shùn
Âm Pinyin: shùn
Unicode: U+8563
Tổng nét: 15
Bộ: cǎo 艸 (+12 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨ノ丶丶ノ丶フノフ丶一フ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

shùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hibiscus syriacus