Có 1 kết quả:

wú liè

1/1

wú liè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

muddled and inferior (of writing)