Có 1 kết quả:

wú fán

1/1

wú fán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

convoluted