Có 1 kết quả:

Xiāo Zǐ xiǎn

1/1

Xiāo Zǐ xiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xiao Zixian (487-537), writer and historian of Liang of Southern Dynasties, compiler of History of Qi of the Southern dynasties 南齊書 南齐书