Có 1 kết quả:

yùn jiè

1/1

yùn jiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) implicit
(2) restrained
(3) to be imbued with