Có 1 kết quả:

bó ruò

1/1

bó ruò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weak
(2) frail