Có 1 kết quả:

bó xiǎo

1/1

bó xiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

at dawn