Có 1 kết quả:

bó kǎo bǐng

1/1

bó kǎo bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pancake