Có 1 kết quả:

bó kǎo bǐng ㄅㄛˊ ㄎㄠˇ ㄅㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pancake