Có 1 kết quả:

Bó Xī lái

1/1

Bó Xī lái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Bo Xilai (1949-), PRC politician, Minister of Commerce from 2004, Politburo member from 2007