Có 1 kết quả:

Bó Ruì guāng

1/1

Bó Ruì guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Raymond Burghard (1945-), US diplomat and ambassador to Vietnam 2001-2004, chairman of American Institute in Taiwan from 2006