Có 1 kết quả:

bó lǐ

1/1

bó lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

my meager gift (humble)

Một số bài thơ có sử dụng