Có 1 kết quả:

báo shā ㄅㄠˊ ㄕㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gauze (cloth)

Một số bài thơ có sử dụng