Có 1 kết quả:

báo shā

1/1

báo shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gauze (cloth)

Một số bài thơ có sử dụng