Có 1 kết quả:

báo cuì

1/1

báo cuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

crispy thin (cooking style)