Có 1 kết quả:

bò he

1/1

bò he

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) field mint
(2) peppermint