Có 1 kết quả:

báo tòu jìng

1/1

báo tòu jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thin lens (i.e. of negligible thickness in optics)