Có 1 kết quả:

bó wù

1/1

bó wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mist
(2) haze