Có 1 kết quả:

bó wù ㄅㄛˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mist
(2) haze