Có 1 kết quả:

jiāng huáng

1/1

jiāng huáng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây nghệ

Từ điển Trung-Anh

turmeric