Có 1 kết quả:

Xuē dìng è

1/1

Xuē dìng è

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Erwin Schrödinger (1887-1961), Austrian physicist