Có 1 kết quả:

Xuē dìng è fāng chéng ㄒㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Schrödinger's wave equation