Có 1 kết quả:

Xuē Fú chéng

1/1

Xuē Fú chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xue Fucheng (1838-1894), Qing official and progressive political theorist