Có 2 kết quả:

ㄙㄚˋㄙㄚˋ
Âm Pinyin: ㄙㄚˋ, ㄙㄚˋ
Tổng nét: 16
Bộ: cǎo 艸 (+13 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨丨フ丨丶一丶ノ一ノノ一一丨一
Thương Hiệt: TNLM (廿弓中一)
Unicode: U+85A9
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: tát
Âm Nôm: tát
Âm Nhật (onyomi): サツ (satsu), サチ (sachi)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: saat3

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 4

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

ㄙㄚˋ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Bodhisattva
(2) surname Sa

Từ ghép 75

Àng gé lǔ Sà kè xùn 盎格魯薩克遜Dá lèi sī Sà lā mǔ 達累斯薩拉姆Měi shǔ Sà mó yà 美屬薩摩亞Mǐ gé ěr · dé · Sāi wàn tí sī · Sà wéi dé lā 米格爾德塞萬提斯薩維德拉Sà bā dé luó 薩巴德羅Sà bó 薩博Sà dá mǔ 薩達姆Sà dá mǔ · Hóu sài yīn 薩達姆侯賽因Sà dá tè 薩達特Sà dé 薩德Sà dé ěr 薩德爾Sà dé ěr shì 薩德爾市Sà dí kè 薩迪克Sà dì 薩蒂Sà dīng ní yà Dǎo 薩丁尼亞島Sà ěr 薩爾Sà ěr bù lǚ kěn 薩爾布呂肯Sà ěr cí bǎo 薩爾茨堡Sà ěr hǔ zhī zhàn 薩爾滸之戰Sà ěr kē qí 薩爾科奇Sà ěr kē qí 薩爾科齊Sà ěr pǔ sī bǎo 薩爾普斯堡Sà ěr tú 薩爾圖Sà ěr tú qū 薩爾圖區Sà ěr wǎ duō 薩爾瓦多Sà ěr wēn jiāng 薩爾溫江Sà ěr zhōu 薩爾州Sà fēi 薩菲Sà fēi Wáng cháo 薩非王朝Sà gā 薩嘎Sà gā xiàn 薩嘎縣Sà gá dá wá jié 薩噶達娃節Sà gé lè bù 薩格勒布Sà hā luò fū 薩哈洛夫Sà hǎ luó fū 薩哈羅夫Sà hǎ luó fū jiǎng 薩哈羅夫獎Sà hǎ luó fū Rén quán jiǎng 薩哈羅夫人權獎Sà hè dàn gāo 薩赫蛋糕Sà jiā 薩迦Sà jiā xiàn 薩迦縣Sà kǎ shí wéi lì 薩卡什維利Sà kē qí 薩科齊Sà kè lā mén tuō 薩克拉門托Sà kè luò fū 薩克洛夫Sà kè luò fū Jiǎng 薩克洛夫獎Sà kè sēn 薩克森Sà kè sēn zhōu 薩克森州Sà kè xùn 薩克遜Sà lā dīng 薩拉丁Sà lā gē sà 薩拉戈薩Sà lā màn kǎ 薩拉曼卡Sà lā rè wō 薩拉熱窩Sà lā sēn Dì guó 薩拉森帝國Sà lán sī kè 薩蘭斯克Sà lǐ 薩里Sà lǐ jùn 薩里郡Sà lì 薩莉Sà mǎ lán qí 薩馬蘭奇Sà mǎn jiào 薩滿教Sà mǐ rén 薩米人Sà mó 薩摩Sà mó lín 薩摩麟Sà mó yà 薩摩亞Sà mó yē quǎn 薩摩耶犬Sà mó yé 薩摩耶Sà mò sāi tè jùn 薩默塞特郡Sà nà 薩那Sà sāng Wáng cháo 薩桑王朝Sà shān Wáng cháo 薩珊王朝Sà sī kā chè wēn 薩斯喀徹溫Sà sī kǎ tōng 薩斯卡通Sà tè 薩特Sà wǎ Hé 薩瓦河Shèng Sà ěr wǎ duō 聖薩爾瓦多Xī Sà mó yà 西薩摩亞

ㄙㄚˋ

phồn thể

Từ điển phổ thông

(xem: bồ tát 菩薩)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “bồ tát” 菩薩.
2. (Danh) Họ “Tát”.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Xem 菩薩;
② [Sà] (Họ) Tát.

Từ ghép 98

Ā ěr sà sī 阿爾薩斯Ā hè dì sà lǐ 阿赫蒂薩里Ā kè sài Hā sà kè zú Zì zhì xiàn 阿克塞哈薩克族自治縣Ā sà dé 阿薩德Ā sà mǔ 阿薩姆Àì sà kè 艾薩克Àì sà kè · Niú dùn 艾薩克牛頓Áó dé sà 敖德薩Àò lǐ sà bāng 奧里薩邦Bā lǐ kūn Hā sà kè Zì zhì xiàn 巴里坤哈薩克自治縣Bā sà 巴薩Bǐ sà 比薩bǐ sà bǐng 比薩餅Bǐ sà Xié tǎ 比薩斜塔Bù lā sà shì 布拉薩市Dá lán sà lā 達蘭薩拉Dà shì zhì Pú sà 大勢至菩薩Dà yuàn Dì zàng Pú sà 大願地藏菩薩Dé kè sà sī 得克薩斯Dé kè sà sī 德克薩斯Dé kè sà sī zhōu 得克薩斯州Dé kè sà sī zhōu 德克薩斯州Dì zàng Pú sà 地藏菩薩Dì zàng wáng Pú sà 地藏王菩薩Fó luó lún sà 佛羅倫薩Fú mó sà 福摩薩Gē sà kè 哥薩克Gé sà ěr 格薩爾Guān shì yīn Pú sà 觀世音菩薩guān yīn pú sà 觀音菩薩Hā sà kè 哈薩克Hā sà kè rén 哈薩克人Hā sà kè sī tǎn 哈薩克斯坦Hā sà kè wén 哈薩克文Hā sà kè yǔ 哈薩克語Hā sà kè zú 哈薩克族Hàn sà tóng méng 漢薩同盟Háo sà yǔ 豪薩語huó pú sà 活菩薩Jí mù sà ěr 吉木薩爾Jí mù sà ěr xiàn 吉木薩爾縣Jīn gāng sà duǒ 金剛薩埵Jīn gāng shǒu Pú sà 金剛手菩薩Jīn shā sà 金沙薩Kǎ sà bù lán kǎ 卡薩布蘭卡Kǎ sà nuò wǎ 卡薩諾瓦Kān sà sī 堪薩斯Kān sà sī zhōu 堪薩斯州Kē sà qí bìng dú 柯薩奇病毒Lā sà 拉薩Lā sà Shì 拉薩市Lā sà Tiáo yuē 拉薩條約Léi kè sà sī 雷克薩斯Lóng shù Pú sà 龍樹菩薩Lú sà kǎ 盧薩卡Mǎ sà zhū sài 馬薩諸塞Mǎ sà zhū sài zhōu 馬薩諸塞州méi sà lín 梅薩林Mén sà 門薩Méng bā sà 蒙巴薩Mí lè Pú sà 彌勒菩薩Mó sà dé 摩薩德Mù lěi Hā sà kè Zì zhì xiàn 木壘哈薩克自治縣Mù sà wéi 穆薩維Nà wǎ sà 納瓦薩ní pú sà 泥菩薩ní pú sà guò jiāng , zì shēn nán bǎo 泥菩薩過江,自身難保Pà sà tè 帕薩特pī sà 批薩pī sà 披薩pí sà bǐng 皮薩餅pú sà 菩薩Pǔ xián Pú sà 普賢菩薩Ruì sà 瑞薩sà dì 薩蒂sà hǎ nuò fū 薩哈諾夫sà hǎ nuò fū rén quán jiǎng 薩哈諾夫人權獎sà kè 薩克sà kè sī 薩克斯sà kè sī fēng 薩克斯風sà kè sī guǎn 薩克斯管Sà lā gē sà 薩拉戈薩sà qí mǎ 薩其馬sà sī 薩斯sà sī bìng 薩斯病Tè lǐ sà 特里薩wǎ sà bǐ 瓦薩比Wéi sà 維薩Wéi tuó Pú sà 韋馱菩薩Wén lái Dá lǔ sà lán guó 文萊達魯薩蘭國Wén shū Pú sà 文殊菩薩Wén shū shī lì Pú sà 文殊師利菩薩Wū pǔ sà lā 烏普薩拉Xī lā kù sà 錫拉庫薩Xū kōng zàng Pú sà 虛空藏菩薩Yī lí Hā sà kè zì zhì zhōu 伊犁哈薩克自治州Yī lì sà bái 伊莉薩白Yī sà kǎ 伊薩卡