Có 1 kết quả:

Sà kè luò fū Jiǎng ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄨ ㄐㄧㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sakharov Prize for Freedom of Thought, awarded by the European Parliament annually since 1988