Có 1 kết quả:

sà hǎ nuò fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(Andrei) Sakharov