Có 1 kết quả:

sà hǎ nuò fū rén quán jiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the EU Sakharov prize for human rights