Có 1 kết quả:

sà sī

1/1

sà sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) SARS
(2) Severe Acute Respiratory Syndrome