Có 1 kết quả:

Sà ěr pǔ sī bǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sarpsborg (city in Østfold, Norway)