Có 1 kết quả:

Sà hè dàn gāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sachertorte, Viennese chocolate cake