Có 1 kết quả:

Sà dí kè ㄙㄚˋ ㄉㄧˊ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sadiq or Sadik (name)